Visie

‘Het vraagt moed om gelukkig te zijn’ 

De werkelijkheid die je in de loop van je leven geconstrueerd hebt is niet het uitgangspunt binnen mijn werkwijze. Je oriënteert je om te beginnen op de werkelijkheid zoals die van nature is: open, onbegrensd en compleet.

Het is vaak niet gemakkelijk om wie jij bent en waar het jou om gaat in contact met anderen te leven. We hebben gewoontepatronen ontwikkeld die ooit het beste antwoord waren op een situatie. Wanneer je contact maakt met je eigen open aard, is het mogelijk oude patronen en vaste beelden onproblematisch te belichten. Bewust zijn van je doen en laten, ook in relatie tot anderen, schept rust en ruimte. De kwaliteiten die, vaak in verwarde vorm, in de verkramping aanwezig zijn zul je dan vanzelfsprekend herkennen.
Het vormt een totaal andere basis waar vanuit je persoonlijke antwoorden vindt op vragen die je hebt en de moeilijkheden die je ervaart in je leven. Daarbij ontstaat nieuw zicht op hoe jij jouw leven en werk op een geïnspireerde en authentieke manier kunt vormgeven.