Privacy

Het privacy beleid dat ik hanteer om persoonsgegevens te bewaren en verwerken volgens de nieuwe AVG-wet is hier in te zien middels bijgevoegd document privacy regelement Doen&Laten 2019. Toekomstige cliënten vraag ik schriftelijk toestemming voor het werken met een cliëntdossier bij aanvang van een individueel therapie/coachtraject of bij start van een training.