Individuele begeleiding

persoonlijke begeleiding

De begeleiding staat in het teken van herinnering aan wie jij ten diepste bent; open en compleet. Precies goed zoals je nu bent. Tevens word je steeds opnieuw uitgenodigd om te ontdekken wat je echt wilt en al doende uit te vinden hoe je dit in je dagelijks leven in volle vrijheid vorm kunt geven. Als je je gewoontepatronen en oude referentiekaders loslaat, blijk je vrij te zijn en de beschikking te hebben over een scala aan mogelijkheden tot creatief en authentiek handelen in allerlei situaties en relaties. Vanuit deze vrije volwassen positie sturing geven aan je leven maakt realistisch en gelukkig. Dit traject is vaak wat langer, en kan laag frequent onderhouden worden.

  • Na een kennismakingsgesprek volgt bij belangstelling een intake en 5 sessies. Tevoren mail ik een uitgebreide vragenlijst, deze bespreken we tijdens de intake. We stellen en leggen gezamenlijk je hulpvraag en aandachtspunten vast in een leerplan. In de vijfde sessie vindt een evaluatie plaats, gevolgd door een afronding of verlenging met een vervolgplan.